Запитати техпідтримку
0 800 300 670 067 548 67 01 support@antenor.ua
Ми працюємо по всій Україні

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональної інформації (далі — «Політика») діє щодо будь-якої інформації, яку ТОВ «АНТЕНОР» (далі — «Компанія») може отримати про Користувача під час використання останнім Сервісом Компанії та в ході надання Користувачеві ТОВ «АНТЕНОР», його афілійованими (взаємозалежними) особами, субпідрядниками, дистриб’юторами та партнерами послуг супутникового моніторингу, управління та контролю рухомих та стаціонарних об’єктів.

Ця Політика поширюється на всіх осіб, які використовують, використовували, висловили намір використовувати продукти чи послуги ТОВ «АНТЕНОР» або іншим чином пов’язані з Компанією.

Використовуючи послуги Компанії та надаючи Компанії інформацію, необхідну для ініціювання подальшої взаємодії, Користувач висловлює беззаперечну згоду на її використання відповідно до цієї Політики та зазначених у ній умов обробки персональної інформації, наданої Користувачем.

Якщо Користувач не погоджується з цією угодою, Користувач не може використовувати наш Сервіс.

1. Терміни, які використвуються в рамках даної Політики

1.1. Персональна інформація – інформація:

  • яку Користувач надає в процесі користування послугами. Необхідна інформація щодо Користувача для надання послуг: (ім’я Користувача, e-mail, телефон);
  • про Користувача, збирання та/або надання якої визначено Компанією для надання окремих Послуг додатково, про що явно зазначено при замовленні таких Послуг.
  • яка автоматично передається Сервісу в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісу), дата та час доступу до Сервісу, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.
  • про Користувача іншого характеру, обробка якого передбачена умовами використання Сервісу.

1.2. Користувач — особа, яка має доступ до Сервісу за допомогою мережі Інтернет, яка використовує Сервіс, отримує Послуги та погодилася з умовами Політики.

1.3. Компанія — ТОВ «АНТЕНОР», його афілійовані (взаємозалежні) особи, субпідрядники, дистриб’ютори та партнери.

1.4. Сервіс — сайт antenor.ua, системи моніторингу Wialon Local, Wialon hosting, Antenor Telematics та інші супутні системи та сервіси, потрібні для надання Послуг.

1.5. Послуги — послуги супутникового моніторингу, управління та контролю рухомих та стаціонарних об’єктів.

2. Загальні положення

2.1. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації від несанкціонованого доступу та розголошення.

2.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сервісу, і не поширює свою дію на порядок збирання та обробки інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Сервісу. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності та у Користувача може збиратися або запитуватись інша персональна інформація.

2.3. Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію.

2.4. Компанія має право запросити у Користувача копію документа, що засвідчує особу, або іншого документа, що містить ідентифікаційні дані Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Компанії, буде необхідною та достатньою для ідентифікації такого Користувача та дозволить виключити зловживання та порушення прав.

3. Цілі обробки персональної інформації Користувачів

3.1. Компанія гарантує, що персональна інформація Користувача, що збирається Компанією, є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору та обробки, викладених у цій Політиці.

3.2. Компанія здійснює збір та обробку персональної інформації Користувача в таких цілях:

3.2.1. Ідентифікація Користувача;

3.2.2. Зв’язок із Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісу, надання Послуг, а також обробка заявок від Користувача;

3.2.3. Поліпшення якості Сервісу, зручності його використання; розробка нових функціональних можливостей.

4. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

4.1. Компанія зберігає персональну інформацію Користувача відповідно до цієї Політики, інших локальних актів та застосовних норм законодавства.

4.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність. Навіть за наявності згоди Користувача Компанія не здійснює розміщення персональної інформації на загальнодоступних ресурсах в Інтернеті, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки персональної інформації.

4.3. Компанія має право розголосити персональну інформацію Користувача шляхом передачі її третім особам у таких випадках:

4.3.1. Користувач прямо висловив згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем Сервісу або для надання Послуг Користувачеві;

4.3.3. Передача передбачена чинним законодавством у межах встановленої процедури;

4.3.4. При обробці наданої Користувачем інформації Компанія керується застосовними нормами чинного законодавства України та цієї Політики.

5. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних

5.1. Користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних у разі зміни.

5.2. Користувач може будь-якої миті змінити надану їм персональну інформацію, надіславши відповідне повідомлення на електронну адресу: info@antenor.ua.

5.3. Користувач має право у будь-який час вимагати видалення з бази даних Компанії своєї персональної інформації, а також вправі у будь-який час відкликати свою згоду на використання або переробку своїх персональних даних шляхом надсилання відповідного листа поштою на адресу ТОВ «АНТЕНОР». При цьому Користувач усвідомлює, що видалення частини або всієї персональної інформації може призвести до неможливості використання Користувачем Сервісу в подальшому та/або виконання замовлення на Послуги.

6. Обробка даних за допомогою файлів cookie

6.1. Файли cookie, що являють собою невеликі блоки даних, розміщені браузером Користувача на тимчасове зберігання на жорсткому диску комп’ютера Користувача та необхідні для навігації по Сервісу, передаються обладнанням Користувача Сервісу.

6.2. Структура та зміст файлу cookie визначаються Компанією та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Файли cookie не містять жодної особистої інформації про Користувача та не можуть використовуватись для ідентифікації окремого Користувача.

6.3. Інформація, що міститься у файлах cookie, використовується з метою забезпечення безпеки, щоб полегшити навігацію, ефективніше відображати інформацію та персоналізувати використання Користувачем Сервісу. Файли cookie також використовуються для розпізнавання комп’ютера або пристрою Користувача, що полегшує використання ним Сервісу. Крім того, інформація, що міститься у файлах cookie, використовується для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сервісу з метою постійного вдосконалення його зовнішнього вигляду та функціональності, розуміння того, як окремі особи використовують його, та сприяння при вирішенні питань, пов’язаних з ним.

7. Заходи, застосовувані захисту персональної інформації Користувача, відповідальність

7.1. Компанія вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від існуючих в ній загроз. Цим Користувач дає свою безумовну та безвідклісну згоду Компанії визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи та місце їх зберігання.

7.2. Користувач приймає та погоджується, що Компанія за жодних обставин не повинна нести відповідальність за втрату та/або розповсюдження персональної інформації, якщо така втрата та/або розповсюдження стали результатом дій/бездіяльностей унаслідок вини чи недбалості третіх осіб. Користувач усвідомлює та розуміє, що вся персональна інформація надається їм на свій ризик та під свою особисту відповідальність, і у разі будь-яких неправомірних дій третіх осіб щодо персональної інформації Користувач погоджується всі претензії та позови надсилати безпосередньо до таких осіб. Компанія надасть Користувачеві всю розумну допомогу та сприяння у захисті його прав та законних інтересів у судових розглядає з такими третіми особами.

7.3. За жодних обставин Компанія не нестиме відповідальності за наслідки самостійного надання Користувачем персональної інформації про себе та для загального доступу необмеженому колу осіб, у тому числі шляхом розміщення даної інформації на загальнодоступних ресурсах у мережі Інтернет.

8. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство

8.1. Компанія має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Нова редакція Політики набуває чинності з її розміщення на Сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Продовження використання Користувачем Сервісу після будь-яких змін цієї Політики означає його згоду з такими змінами та (або) доповненнями. Користувачеві слід регулярно знайомитись із змістом цієї Політики з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.

8.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та Компанією, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство України.

8.3. Чинна Політика розміщена на сторінці за адресою https://antenor.ua/privacy-policy.

Замовити зворотній дзвінок
У форматі: 0YY XXX XX XX

Поділіться думкою про нашу роботу або задайте нам будь-яке питання, який вас цікавить у полі коментар

Зворотній зв'язок
У форматі: 0YY XXX XX XX
Залишаючи заявку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних в соответствиис "Політикою конфедіциальності"
дізнатись ціну

Залиште свої дані для швидкого зв'язку

У форматі: 0YY XXX XX XX
Залишаючи заявку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних в соответствиис "Політикою конфедіциальності"
Замовити

У форматі: 0YY XXX XX XX
отримати комерційну пропозицію

У форматі: 0YY XXX XX XX